Delta i Ålands Idrotts grundutbildning för tränare

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.
Innehåll

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Jag och utövaren
  • Valbart avsnitt

Utbildningens upplägg: Egna studier via webb, 2 fysiska träffar, hemuppgift. Omfattar ca 25 lektionstimmar á 45 min.

Målgrupp: Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån din fortsatta tränarroll. Man får gå utbildningen från de år man fyller 14 år.

Tidpunkt: måndag 4 mars 18.00 – 20.00 samt lördag 27 april 9.30-17.00

Omfattning: 2 + 7 timmar (Obligatorisk närvaro). Egna studier på utbildningswebben ca 12 lektionstimmar samt en hemuppgift i föreningen på totalt ca 3 lektionstimmar.

Plats: Återkommer med platsen

Föreläsare: Josefine Gustafsson

Anmälan: www.alandsidrott.ax. Sista anmälningsdag 25 februari

Avgift: 60 €, i kostnaden ingår kurslitteratur och fika.

Frågor: Kontakta Josefine Gustafsson
E-post: josefine@alandsidrott.ax
Mobil: 0457-342 5432

Välkommen med din anmälan!

Kategorier:
Utbildning