värdegrund, policyer och handlingsplan

Badmintonklubben Smash är en ideell idrottsförening för badmintonintresserade på Åland. Föreningens syfte är att stimulera och utveckla intresset för badmintonsporten på Åland. Vi vill bedriva verksamheten så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt.

Hur gör vi det? Svaret på den frågan blev följande ord som styr vår verksamhet – sammanfattat i trivsel och hälsa.

Våra värdeord är

Roligt – Alla är välkomna – Trygghet – Utveckling på egna villkor

Vi vill att alla som deltar i föreningens verksamhet ska känna sig välkomna och delaktiga. Genom att skapa engagemang runt olika gemensamma saker, tror vi att vi kan skapa samhörighet och en lust att vara med. Klubben har medlemmar i olika åldrar, av båda könen, från olika kulturer och med olika förutsättningar. Vi som driver föreningens verksamhet ska ha eller söka den kunskap och det engagemang som gör att klubben kan verka framgångsrikt.


Uppföljning

Detta dokument uppdateras regelbundet av styrelsen inför årsmötet.
Styrelsen/aktiv ledare informerar nya ledare vid terminsstart och medlemmar/föräldrar om vad som gäller i klubben minst en gång/år enligt vår förenings årshjul. Policyn finns också på föreningens webbplats. Vi bedömer att vi inte behöver något märkvärdigare dokument än detta, så länge vårt aktiva medlemsantal understiger 100.

Ansvarig kontaktperson är styrelseordförande, som även är ungdomsansvarig.
För närvarande Ester Miiros-Hollsten
E-post: info@badminton.ax


Vår barn- och ungdomspolicy

Vår BARNIDROTT (för barn till och med 12 år)
I BK Smash strävar vi efter att alla ledare har minst en grundutbildning och gärna någon idrottsspecifik utbildning. Kravet är att minst en ledare per grupp ska vara utbildad och minst en ledare/ 16 barn. I barnidrott ska vi alltid ha en vuxen person med på träningarna. Det kan vara ledaren, någon från styrelsen, någon förälder eller annan vuxen.

Vår UNGDOMSIDROTT (för åldrarna 13–18 år uppåt)
I BK Smash hjälper vi ungdomar att hålla på med sin idrott på den nivå de önskar. Vi erbjuder våra idrottare över 16 år att delta i grundutbildningar ordnade av Ålands Idrott. Vi deltar i tävlingar utanför Åland och reser säkert.


Vår alkolhol- och drogpolicy

Vi har en nolltolerans mot alkohol och droger. Detta avser såväl tränings- och tävlings-tillfällen samt resor. Alla vi vuxna är föredömen oavsett om vi verkar som ledare eller på annat sätt är aktiva i arrangemang som anordnas av föreningen. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i vår verksamhet, och vår policy är ett stöd för oss alla.

Om föreningen deltar i arrangemang där utskänkning av alkohol förekommer, samtalar vi med gruppen om vår policy. Därutöver krävs att ledare tar ett extra stort ansvar för ungdomarna under evenemanget.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år förtärt alkohol agerar vi på följande sätt:

  • Ledaren/någon från styrelsen talar direkt med ungdomen
  • Vi tar kontakt med vårdnadshavaren
  • Om någon kommer påverkad till träning, får personen inte delta, och någon vuxen måste följa/föra den unga hem
  • Om det handlar om droger/dopning tar vi också hjälp utifrån (sociala myndigheter, polis)

Om någon i föreningen blir orolig för ett barn/en ungdom, att personen fall illa, så finns styrelsemedlemmarna som stöd, och vi söker hjälp när vi behöver.

Vi är ansvariga för att medlemmarna känner sig sakligt bemötta och för att de vet vem de ska kontakta vid behov.


Styrelsen Februari 2018