Johan Blomqvist är ny styrelseordförande

Ordförandeklubba

Johan Blomqvist valdes till ny ordförande för BK Smash 2019 vid klubbens årsmöte den 24 mars. Han tar över efter Ester Miiros-Hollsten som varit ordförande 2017-2018.

Som styrelsemedlemmar invaldes Anders Hollsten, Artur Hollsten, Ida Melander (ny), Tonny Riis och Elisabet Westerberg (ny). Återvalda suppleanter är Per-Erik Perre Wickström och Simon Riis.

I tävlingskommittén 2019 sitter Tonny Riis och Göran Djupsund.

Jenna Gestranius medverkar vid styrelsemötena som sakkunnig.

Kategorier:
Möte