träning

Klubbens träningar hålls i Bollhalla. Läs mer om Bollhalla på Mariehamns stads webbplats.

Tränarna beslutar till vilken träningsgrupp du som junior hör beroende på hur länge du har spelat.

Alla juniorer och seniorer som har betalt medlemsavgift och spelavgift får fritt spela på klubbens bokade speltider. Läs mer om avgifterna på sidan Bli medlem.


Juniorträning

  • måndag kl. 18-19: juniorträning med Perre (3 banor)
  • måndag kl. 19-20: tävlingsgrupp med Jenna (3 banor)

  • tisdag kl. 18-19: juniorgrupp med Ida och Anna (2 banor)

  • onsdag kl. 18-19: ungdomsgrupp med Artur, Albert och Simon (3 banor)

Bokade speltider

  • måndag kl. 20-21: FRI TRÄNING (3 banor)

  • onsdag kl. 19-21: FRI TRÄNING (3 banor)